28. 11. 2012.

Četiri dana, osam dana

U poslovnici jedne velike firme, objašnjavala mi gospođica Plavokosić kako će usluga biti izvršena za četiri radna dana. Bio je to utorak. Računao sam u sebi da je srijeda prvi dan, četvrtak drugi, petak treći, a taj četvrti tek ponedjeljak. Nakon što sam ju razočarano upitao da li će to biti tek u ponedjeljak negativno je odgovorila i rekla da će biti u petak. Onda je na glas pred punom poslovnicom brojala, utorak prvi dan, srijeda drugi, četvrtak treći, petak četvrti. Uvidjevši da meni odgovara da to bude za moja tri, a njena četiri dana, jednostavno sam prihvatio bez ikakvog objašnjavanja. Kasnije na papirnatom dokumentu jasno se vidjelo da se oduzimanjem datuma podnošenja zahtjeva od datuma izvršenja, dobije broj tri.

Osim plavokosog svijeta, mnogi znaju za nešto što će biti za tjedan dana reći "za osam dana". Kako može to nešto biti za osam dana, ako jedan tjedan ima sedam dana i ne može nikako biti drugačije? To bi bilo isto kao kad bi za nešto što će biti sutra rekli za dva dana. Danas bi bio prvi, a sutra drugi. Odakle to krivo brojanje dana?  Zar je tako teško shvatiti da se današnji dan ne ubraja?

Evo objavljujem ovaj tekst za jedan dan - danas!